bradavice na rukama

Balsam pë Blisër (Flluska) dhe Lytha

Drejtëpërdrejtë nga natyra në shërbimin tuaj. Preparati natyral për trajtim të ndryshimeve virusale në lekurë të cilat shkaktohen nga veprimi I HPV virusit. Kallvusi, lythat në duar dhe trup, lythat e vjerrura, lythat gjinore (kondillomat), fshikave të këmbëve... Të gjitha këto gjëra të tmerrshme që shkaktojnë dhimbje nuk kanë asnjë gjasë tek ne. Trajtimi është absolutisht efikas dhe i sigurt me një përqindje të vogël recidive. Bëjeni vetë pedykirin dhe aplikoni tretmanin në shtëpinë tuaj.

Bradavice (Verrucae) su promene na koži koje nastaju zbog delovanja humanog papiloma virusa (HPV) u epidermisu kože. HPV izaziva hiperplaziju epitela i različite promene na stanicama. Bradavice se mogu naći kao pojedinačne promene na koži ili sluznicama, ali se češce vide multiple bradavice. Izgled i veličina bradavica zavise od toga gde ih nalazimo, jer mogu promeniti izgled zbog traumatizacije i iritacije kože.

bradavice na rukama

Bradavice mogu trajati godinama, ali je vreme njihovog trajanja varijabilno isto kao što je varijabilno trajanje njihovog lečenja. Nakon nekoliko meseci može doći do potpunog povlačenja, međutim mogu se nakon nekog vremena pojaviti na drugom mestu.

Kod koga se javljaju i kako nastaju bradavice?

Bradavice se mogu pojaviti u bilo kom životnom dobu, ali se najčešće javljaju kod dece, a ređe kod starijih ljudi. Uzrokuje ih Humani Papilloma Virus (HPV), a do sada je identifikovano više od 80 tipova ovog virusa. Određeni tipovi virusa uzrokuju specifične promene na koži ili sluznicama. Bradavice mogu nastati prenosom virusa s čoveka na čoveka, a i kod jedne osobe mogu se naći na više različitih mesta zbog prenosa virusa s jednog mesta na koži na drugo. Ovaj oblik prenosa naziva se Autoinokulacija. Bradavice vrlo često spontano nestanu. Nije poznat imunološki mehanizam koji dovodi do povlačenja bradavica, ali je poznato da kod osoba kod kojih je imunitet oslabljen zbog npr. transplantacije organa ili drugih infekcija mogu nastati generalizovane promene na koži uzrokovane HPV-om. Takođe, kod određenih profesija kao što su radnici u industriji prerade mesa na primer veoma često je prisutna pojava bradavica zbog direktnog kontakta sa svežim mesom životinja koje su bile zaražene HPV virusom. Pojava bradavica je prisutna kod sportista koji imaju dodira sa vodom u zatvorenim bazenima (vaterpolo, plivanje i sl.) zbog pojave Inokulacije to jest prenosa virusa u vodi.

Kako izgledaju bradavice ?

bradavice na prstima

Obične bradavice (Verrucae Vulgaris) se mogu pojaviti bilo gde na koži. Ipak su najčešće lokalizovane na mestima pritiska na kožu kao što su prsti, laktovi, kolena ili tabani. Često se nalaze ispod nokta i tada su izrazito bolne. Bradavice na rukama su najčešći oblik kod mladih osoba.

Izgledaju kao oštro ograničeni čvorovi čija je površina gruba, mogu biti pravilnog, okruglog ili nepravilnog oblika. Različite su boje, žute, svietlosive, smeđe ili sivocrne. Veličina varira od nekoliko milimetara do otprilike 1 centimetar. Poseban oblik bradavica nalazimo na tabanima. Nazivaju se Verrucae Plantares. Zbog pritiska ove bradavice imaju ravnu površinu i često se javljaju u grupama. Najčešce se nalaze na mestima najvećeg pritiska kao što su peta ili prsti, te izazivaju bolove prilikom hodanja ili trčanja.

bradavice kod dece

Kod dece i mladih često se javljaju Mladalačke bradavice (Verrucae Planae Juveniles) koje su ravne, malo su izdignute iznad razine kože, imaju glatku površinu i žutosmede su boje. Vrlo često nalaze se na licu, a najčešće ih ima mnogo jer se prenose autoinokulacijom.

Ostali oblici koji se javljaju su tzv. Končaste bradavice (Filiformne Verrucae) koje su uske i dugačke i obično takve oblike nalazimo na očnim kapcima, vratu, usnama i drugde na licu. Česte su kod muškaraca jer se prenose tokom brijanja autoinokulacijom.

Kako se uklanjaju bradavice?

Većina bradavica se u nekoliko godina spontano povuče. Medutim u oko 35 % bolesnika se ponovno javljaju na istim ili novim mestima. Metode kojima se uklanjaju bradavice, uključuju krioterapiju (zaleđivanje) tekućim kiseonikom u trajanju oko 30 sekundi (ova terapija je delotvorna ali je ponekad treba ponavljati nakon 2 do 3 nedelje), elektrokoagulaciju i ekskohleaciju kao metode lečenja koje mogu ostaviti ožiljke...itd. Lečenje bradavice zavisi od vrste bradavica, mestu na kojem se nalaze, njihovom trajanju, o bolesnikovoj starosti, te o tome kako su reagovale na neki već upotrebljeni oblik terapije.

Terapija Staroplaninskim melemom za uklanjane bradavica sprovodi se na sledeći način:

 • Oprati obolelo mesto mlakom vodom i neutralnim sapunom.
 • Preparat naneti direktno iz bočice ili nanositi štapićem za uvo sa vatom na kraju,  na bradavice i 0.5-1 cm. oko njih u tankom sloju. Preparat u sebi sadrži organske rastvarače koji brzo isparavaju te nakon nanošenja prvog sloja treba sačekati 7 do 8 min. da se melem osuši na obolelom mestu i nakon toga  možete nastaviti sa aktivnostima. Nema potrebe stavljati nikakav zavoj niti flaster preko.
 • Nakon 12 h. od nanošenja prvog sloja naneti sledeći tanki sloj melema na isto mesto. Dakle sloj preko sloja. Opet sačekati 7 do 8 min. da se melem osuši na obolelom mestu i nastaviti sa aktivnostima.
 • Postupak ponavljati sve dok se na obolelo mesto ne nanese 5 do 6 tankih slojeva jedan preko drugog (2 puta dnevno najbolje pre spavanja i ujutru).
 • Za to vreme bradavica se može kvasiti vodom prilikom pranja ali se nesme trljati (četkom, sunđerom i sl.).
 • Nakon nanošenja melema isti ostaviti da stoji 10 do 15 dana, t.j. dozvoliti da lekovite tvari iz melema odrade svoj posao. Za to vreme obratiti pažnju na bradavice, ne lepiti nikakve flastere, zavoje i sl. preko. Ne dirati rukama i ne skidati.
 • Nakon petnaestak dana slojevi melema će otpasti sami i brtadavice će nestati.
 • Ukoliko nakon toga sredini mesta gde je bila bradavica ostane bela tačka prečnika 3 do 5 mm., napravite pauzu od 1 do 2 dana i ponovite postupak tako što ćete naneti  još 3 tankih slojeva jedan preko drugog, jednom dnevno, i pustite melem da deluje 10 dana. Nakon toga koren će izaći na površnu i Vi ćete ga ukloniti prstima. To je iz razloga jer je proces poodmakao, tj. koren bradavice je predubok da bi se sa jednom terapijom odstranio.
 • Budite uporni i mi Vam garantujemo sigurno izlečenje.

Kliknite OVDE i poručite Staroplaninski Melem za Bradavice !

Oslobodite se HPV virusa koji stvara bradavice.

Izrasline na koži, tačnije bradavice, posledica su virusa. Da biste rešili ovaj neprijatan problem, evo nekoliko saveta:

 • Naučite da prepoznate bradavicu. Naučite koja su mesta visokog rizika:
 • Nisu opasni samo bazeni, već sva mesta na kojima je toplo i vlažno (gimnastičke sale, teretane, svlačionice...). Da biste smanjili rizik, na mestima na kojima postoji povećan rizik od infekcije nikada nemojte da idete bosi.
 • Svaka bradavica je slučaj za sebe,
 • Javite se kod nas i problem ćemo uspešno rešiti.
12
dec

Lythat (Verrucae) janë ndryshime në lëkurë dhe të cilat krijohen për shkak të veprimit të HPV-së (human papilon virus) në epidermë të lëkurës. HPV shkakton hiperplazë të epitelit dhe ndryshime të llojllojshmë në stacione. Lythat mundë të gjenden si ndryshime individuale në lëkurë ose në membranat mukoze por më së shpeshti shihen lythat multiple. Pamja dhe madhësia e lythave varet nga ajo se ku i gjejmë, por mund të ndryshojnë pamje për shkak të traumatizimit dhe iritimit të lëkurës.

bradavice na rukama

Lythat mund të zgjasin me vite, mirpo kohëzgjatja e tyre varion njejt siç varion edhe kohëzgjatja e shërimit të tyre. Pas disa muajve mund të vie deri tek tërheqja e plotë, mirpo pas një kohe mund që të lajmrohen në ndonje vend tjetër.

Te kush lajmrohen dhe si krijohen lythat?

Lythat mund të lajmrohen në çdo periudhë të jetës, por më së shpeshti lajmrohen tek fëmijët, e më rrallë tek të moshuarit. Lythat i shkakton Human Papilon Virusi (HPV), e që deri më sot janë të identifikuar më shumë se 80 tipe të këti virusi. Tipet e caktuara të këti virusi shkaktohen nga ndryshimet specifike në lëkurë ose në membrana të mukozës. Lythat und të krijohen me bartje të virusit nga njeriu në njeri, kurse tek një njeri mund të gjinden në disa vende të ndryshme, për shkak të bartjes së virusit nga njëri vendin tjetër në lëkurë. Kjo formë e bartjes quhet Autoinokulacion. Lythat shumë shpesh në mënyrë spontane zhduken. Nuk dihet mekanizmi imunologjik I cili sjell deri tek tërheqja e lythave, por dihet se tek personat imuniteti i të cilëve është i dobësuar si p.sh për shkak të transplantimit të organit ose infekcioneve tjera mund të krijohen ndryshime të përgjithshme në lëkurë të shkaktuara nga HPV-ja. Gjithashtu, tek profesionet e caktuara, sic janë për shemull punëtorët në industrinë e përpunimit të mishit, shumë shpesh është e pranishme lajmrimi i lythave për shkak të kontaktit direkt me mishin e freskt të kafshëve, të cilat kanë qenë të infeketuara me HPV. Lajmrimi i lythave gjithashtu është e pranishme edhe tek sportistat të cilët kanë kontakt me ujin në pishina të mbyllura (vaterpolli, noti dhe të ngjashme), për shkak të lajmrimit të inokulacionit rrjedhimisht bartjes së virusit në ujë.

Si duken lythat?

bradavice na prstima

Lythat e thjeshtë (Verrucae Vulgaris) mundë të lajmrohen gjithkund në lëkurë. Megjithatë, më së shpeshti janë të lokalizuara në vendet e presionit në lëkurë siç janë: gishtrinjët, brrylat, gjunjët dhe shputat. Shpesh gjenden edhe nën thonjë e që në këtë rast mjaftë shkaktojnë dhembje.. Lythat në duar janë forma më e shpeshtë tek personat e rinj.

Duken si nyje ashpër të kufizuara, sipërfaqja e së cilave është e vrazhdë e që mundë të kenë formë të drejtë, rrumbullakët osëe edhe jot ë drejtë. Madhësia varion nga disa milimetra deri për afërsisht 1 centimetër. Formë e veçant e lythave janë ato të thembrrave. Quhen Verrucae Plantares. Për shkak të presionit këto lytha kanë sipërfaqe të rrafsht dhe shpesh lajmrohen në grupe. Më së shpeshti gjenden në vende të presionit më të madh siç janë: thembrat ose gishtrinjët, duke shkaktuar dhimbje gjatë ecjes apo vrapimit.

bradavice kod dece

Tek fëmijët dhe të rinjët lajmrohen Lythat rinore (Verrucae Planae Juveniles) të cilat janë të rrafshta dhe të larta mbi nivelin e lëkurës, kanë sipërfaqe të butë dhe janë me ngjyrë të verdhë në të kafët. Shumë shpesh gjenden edhe në fytyrë, e që më së shpeshti janë të shumta për shkak së barten me autoinokulacion.

Ostali oblici koji se javljaju su tzv. Končaste bradavice (Filiformne Verrucae) koje su uske i dugačke i obično takve oblike nalazimo na očnim kapcima, vratu, usnama i drugde na licu. Česte su kod muškaraca jer se prenose tokom brijanja autoinokulacijom.

Si hiqen lythat?

Shumica e lythave për disa vite spontanisht tërhiqen. Mirpo tek rreth 35 % e të sëmurëve rishtazi lajmrohen në vendet e njejta ose në vende të reja. Metodat për heqjen e lythave përfshinë krioterapinë me oksigjen të lëngët për rreth 30 sekonda (kjo terapi është vepruese mirpo ndonjëherë duhet të përsëritet pas 2 deri 3 javëve) elektrokoagulimin dhe ekskohleimin si metoda shëruese të cilat lënë shenja… etj. Shërimi i lythave varet nga lloji I lyythave, vendi në të cilin gjenden, kohëzgjatja e tyre, mosha e të sëmurit si dhe nga reagimi i formës së terapisë së shfrytëzuar.

Terapija me Balsam i Malit të vjetër për heqja të aplikohet në këtë mënyrë:

 • Të lahet vendi i sëmurë me ujë të vakët dhe me sapun neutral.
 • Preparati të lyhet direkt nga shishja ose të lyhet me shkopz të veshëve me vatë në fund në lyth prej 0.5-1 cm me shtresë të hollë. Preparati në vete përmbanë tretës organik të cilët shpejt avullohen, kështu që pas shtresës së arë duhet të pritet 7 deri në 8 minuta që balsami të thahet në vendin e sëmurë dhe pas kësaj mundë të vazhdohet me aktivitetet. Nuk ka nevojë që të vendoset kurfar fashe ose fllasteri përmbi.
 • Pas 12 h. pas lyerjes së shtresës së parë duhet të lyhet me shtresë të ardhshme të hollë në vendin e njejtë. Pra shtresë mbi shtresë. Prap duhet pritur 7 deri në 8 min që balsami të thahet në vendin e sëmurë dhe të vazhdohet me aktivitetet.
 • Veprimin duhet përsëritur deri san ë vendin e sëmurë të vendosen 5 deri në 6 shtresa të holla njëri mbi tjetrin (2 herë në ditë më së miri para fjetjes ose edhe në mengjes).
 • Gjatë asaj kohe lythi mund të laget edhe me ujë gjatë larjes por nuk guxon që të fërkohet (me brushë sfungjer e të ngjashme).
 • fërkohet (me brushë sfungjer e të ngjashme) Pas lyerjes me balsam të njejtin duhet lënë që të rrij 10 deri në 15 ditë rrjedhimisht duhet lejuar që substancat shëruese të balsamit të bëjn punën e tyre. Gjatë asaj kohe duhet kujdesur për lythat, të mos vendosen fllastera, fasha e të ngjashme përmbi. Të mos preket me dorë dhe të mos hiqet.
 • Pas diku 15 ditë lyerje shtresat e balsamit do të bien vetë dhe lythat do të zhduken.
 • ë qoft se pas asaj në mesin e vendin në të cilin ka qenë lythi mbetet pik e bardhë e gjatësisë 3 deri në 5 mm, bëni pauz 1 deri në 2 ditë dhe përsërisni veprimin duke vendosur tri shtresa njëri mbi tjetrin , një herë në dite dhe lëreni që balsami të veprojë 10 ditë. Pas kësaj rrënja do të del mbi sipërfaqe dhe Ju do heqni me gishta. Kjo është për arsye se procesi nuk ka operuar, pra rrënja e lythit është shumë thellë në mënyrë që të hiqet me një terapi.
 • Bëhuni këmbngulës dhe ne u garantojmë shërim të sigurt.

Klikoni KËTU dhe porositni Balsam i Malit të vjetër pë Blisër (Flluska) dhe Lytha!

Lirohonu nga HPV virusi i cili krijon lytha.

Rritjet në lëkurë, saktsisht lythat janë pasojë e virusit. Që të zgjidhni këtë problem të pakëndshëm ja disa këshia:ë

 • Mësohuni ta njihni lythin. Mësohuni se cilat janë vendet e rrezikut të lartë.
 • Nuk janë të rrezikshme vetëm pishinat, por të gjitha vendet në të cilat është nxehtë dhe lagësht (sallat e gjimnastikës, fites qendrat, zhveshtoret… ). Që të zvogloni rrezikun në vendet në të cilat ekziston rreziku Iishtuar nga infektimi, kurr mos shkoni zbathur.
 • Çdo lyth është rast për vete.
 • Lajmrohuni tek ne dhe problemin do ta zgjidhim me sukses.

Melem za Kurje oko i Bradavice

Direktno iz prirode, Vama na usluzi. Prirodni preparat za tretman virusnih promena na koži koje su prouzrokovane dejstvom HPV virusa. Kurje oko, Bradavice na telu i rukama, Viseće bradavice, Polne bradavice (Kondilome), kao i bolni Žulj na tabanu... Sve te ružne, bolne i neprijatne stvari, nemaju nikakvih šansi kod nas. Tretman je apsolutno siguran i krajnje efikasan, sa veoma malim procentom recidiva. Budite sam svoj pedikir i sprovedite svoj tretman, kod kuće, sami.

Korpa

Vaša korpa je prazna

Zašto koristiti Staroplaninski Melem?

 • 100% Prirodni proizvodi
 • Duga tradicija. Pravljeni po receptima gorštaka
 • Terapija je bezbolna i krajnje efikasna
 • Bez iritacija i oštećenja zdravog tkiva
 • Nema potrebe za flasterima i zavojima za vreme terapije
 • Ne napada zdravo tkivo i novoformiranu potkožicu

Ko i Gde ?

Bilje za pravljenje melema se bere u ataru sela Velika Lukanja koje se nalazi u srcu nacionalnog parka prirode Stara planina na teritoriji Opštine Pirot. Svi melemi se spravljaju u pomenutom selu, na registrovanom poljoprivrednom domaćinstvu Tomislava Varagića iz Pirota.

Trenutno prisutnih:

Ko je na mreži: 151 gostiju i nema prijavljenih članova

Garancija

Ukoliko postoji bilo koji razlog zbog kog niste zadovoljni našim proizvodom, mi vam ovim putem garantujemo povraćaj novca u punom iznosu na adresu sa koje ste izvršili porudžbinu u najkraćem mogućem roku od trenutka reklamacije.